AC
Activiteitencommissie
De AC - een onmisbare hulp bij alle feesten en activiteiten
De activiteitencommissie (AC) denkt mee en helpt bij de organisatie van feesten en activiteiten op school. Het gaat hierbij om de sinterklaasviering, kerst- en paasviering. Maar de ouders van de AC helpen ook bij de sportdag, de avond4daagse en bij de afscheidsavond van groep 8. De AC vergadert een paar keer per jaar. Bij die vergaderingen is een teamlid aanwezig. Deze commissie houdt een financiële administratie bij van het ouderfonds. Ouders met vragen of die ideeën hebben voor bovenstaande activiteiten en feesten kunnen hierover altijd contact opnemen met een van de AC-leden of de leerkrachten.
Wilt u graag helpen? Laat het ons weten. U hoeft als ouder/verzorger niet direct plaats te nemen in de AC om actief bezig te zijn binnen de school. We doen ook graag een beroep op ouders/verzorgers voor het klassenouderschap en het begeleiden van activiteiten.

Vragen of ideeen?
De activiteitencommissie is per mail bereikbaar:
penningmeesterdesterrenwachter@ronduitonderwijs.nl

Vrijwillige ouderbijdrage
Aan de toelating van een leerling tot de school zijn geen kosten verbonden. Het schoolbestuur Ronduit vraagt ouders geen bijdrage. De activiteitencommissie van de school vraagt de ouders een vrijwillige ouderbijdrage om een aantal extra activiteiten te kunnen organiseren, zoals Sinterklaas, Kerst, Pasen, sport- en speldagen, theatervoorstellingen, afscheid groep 8, aanschaf extra spelmaterialen, enz. Ook reserveert men een bedrag voor het schoolreisje/ schoolkamp. De ouderbijdrage wordt jaarlijks in de algemene info- en ouderavond vastgesteld en wordt verantwoording afgelegd over de inkomsten/uitgaven. Komt uw kind in de loop van het jaar bij ons op school, dan gelden er vanaf januari kortingen. Over de betaling van de bijdrage krijgt u van de penningmeester bericht. U kunt een betalingsregeling treffen.