Vrije dagen 2018-2019
De studiedagen of extra vrije middagen op De Sterrenwachter zijn voor alle leerlingen van groep 1 t/m 8 gelijk.
 
Schoolvakanties 2018-2019    
     
Herfstvakantie                           Ma 22-10-2018 t/m vr 26-10-2018  
Kerstvakantie                            Ma 24-12-2018 t/m vr 04-01-2019  
Voorjaarsvakantie                       Ma 18-02-2019 t/m vr 22-02-2019  
Pasen                                       Ma 21-04-2019  
Meivakantie            Ma 22-04-2019 t/m vrij 03-05-2019  
Goede vrijdag 
Hemelvaart                                 
Do 19-04-2019
Vrij 30-05-2019
 
2e Pinksterdag Ma 10-06-2019  
Zomervakantie                          Ma 15-07-2018 t/m vr 24-08-2018  
 
De schoolvakanties zijn voor alle Ronduitscholen gelijk.  

Studiedagen, vakanties en afwijkende rooster schooljaar 2018-2019 
 
Studiedagen 2018-2019
 8 en 9 oktober: Lesvrije dagen
16 november: Studiedag
21 december: Studiedag
5 februari: Studiedag
15 februari: Studiedag
15 april en 19 april: Studiedag
31 mei: Studiedag
10 en 11 juni: Studiedagen
24 en 28 juni: Studiedag

Vakanties 2018-2019
Herfstvakantie                  22-10-2018 t/m 26-10-2018
Kerstvakantie                   24-12-2018 t/m 4-1-2019 
Voorjaarsvakantie            18-2-2019 t/m 22-2-2019 
Tweede paasdag              22-4-2019
Meivakantie                      22-4-2019 t/m 3-5-2019
Hemelvaart                       30-5-2019
Tweede pinksterdag       9-6-2019
Zomervakantie                 15-7-2019 t/m 24-8-2019
 
Afwijkend rooster 2018-2019
5-12-2018                            Les tot 12:15 i.v.m. Sinterklaas
19-12-2018                          alle leerlingen vrij om 12.15 uur i.v.m. kerstdiner
12-7-2019                            alle leerlingen vrij om 12.00 uur i.v.m. zomervakantie
 

 
Verlof
U wordt verzocht alle afspraken voor uw kind (voor dokter, tandarts, gemeente of ambassade) buiten de lesuren te maken.
Voor verlof gelden strikte regels. Deze regels worden gemaakt door de overheid en zijn voor alle scholen hetzelfde. Onder bepaalde voorwaarden mag de schooldirectie verlof verlenen.
Download hier het verlofformulier.