Vrije dagen 2017-2018
De studiedagen of extra vrije middagen op De Sterrenwachter zijn voor alle leerlingen van groep 1 t/m 8 gelijk.
 
Schoolvakanties 2017-2018    
     
Herfstvakantie                           Ma 23-10-2017 t/m vr 27-10-2017  
Kerstvakantie                            Ma 25-12-2017 t/m vr 05-01-2018  
Voorjaarsvakantie                       Ma 26-02-2018 t/m vr 02-03-2018  
Pasen                                       Ma 2-04-2018  
Meivakantie            Ma 23-04-2018 t/m vrij 04-05-2018  
Hemelvaart & goede vrijdag                                  Do 10-05-2018 t/m vrij 11-05-2018  
2e Pinksterdag Ma 21-05-2018  
Zomervakantie                          Ma 23-07-2018 t/m vr 01-09-2018  
 
De schoolvakanties zijn voor alle Ronduitscholen gelijk.  

Studiedagen, vakanties en afwijkende rooster schooljaar 2017-2018
 
Studiedagen 2017-2018
Maandag 9-10-2017
Vrijdag 13-10-2017
Maandag 20-11-2017
Dinsdag 21-11-2017
Donderdag 22-2-2018
Vrijdag 23-2-2018
Vrijdag 30-3-2018 (Goede vrijdag)
Vrijdag 11-5-2018 (dag na Hemelvaart)
Maandag 2-7-2018
Dinsdag 3-7-2018
 
Vakanties 2017-2018
Herfstvakantie                 23-10-2017 t/m 27-10-2017
Kerstvakantie                   25-12-2017 t/m 5-1-2018 (zie ook afwijkend rooster)
Voorjaarsvakantie          26-2-2018 t/m 2-3-2018 (zie ook studiedagen: er gaan twee studiedagen aan deze vakantie vooraf!)
Tweede paasdag             2-4-2018
Meivakantie                      23-4-2018 t/m 4-5-2018
Hemelvaart                        10-5-2018 (zie ook studiedagen: na Hemelvaart is er ook een studiedag)
Tweede pinksterdag      21-5-2018
Zomervakantie                 23-7-2018 t/m 31-8-2018
 
Afwijkend rooster 2017-2018
5-12-2017                            continurooster tot 14.00 uur i.v.m. Sinterklaas
21-12-2017                         alle leerlingen vrij om 12.00 uur i.v.m. kerstdiner
22-12-2017                         alle leerlingen vrij om 12.00 uur i.v.m. kerstvakantie
20-7-2018                            alle leerlingen vrij om 12.00 uur i.v.m. zomervakantie
 

 
Verlof
U wordt verzocht alle afspraken voor uw kind (voor dokter, tandarts, gemeente of ambassade) buiten de lesuren te maken.
Voor verlof gelden strikte regels. Deze regels worden gemaakt door de overheid en zijn voor alle scholen hetzelfde. Onder bepaalde voorwaarden mag de schooldirectie verlof verlenen.
Download hier het verlofformulier.