Schooltijden

Schooltijden

  ‘s morgens ‘s middags
Maandag 8.30 tot 12.00 uur 13.15 tot 15.15 uur
Dinsdag 8.30 tot 12.00 uur 13.15 tot 15.15 uur
Woensdag 8.30 tot 12.15 uur vrij
Donderdag 8.30 tot 12.00 uur 13.15 tot 15.15 uur
Vrijdag 8.30 tot 12.00 uur 13.15 tot 15.15 uur

 
De schooldeuren gaan op 8.25 uur open. De leerlingen kunnen dan, eventueel begeleid door hun ouder(s)/verzorger(s), naar hun klassen worden gebracht. Om 8.30 uur starten de lesactiviteiten.

Mocht een kind om de een of andere reden afwezig zijn, dan heeft de ouder de wettelijke plicht (in het kader van de leerplichtwet) de school daarvan zo snel mogelijk op de hoogte te stellen. Dat kan telefonisch (voor schooltijd) of schriftelijk.