Engels vanaf groep 1/2
Engels in alle leerjaren
Op onze school wordt in alle groepen Engels gegeven. Jonge kinderen leren snel een vreemde taal. In de groepen 1 t/m 4 wordt alleen het gesproken woord aangeboden. Tijdens het aanleren van een liedje, een dansje of bij het voorlezen van een Engels prentenboek leren de kinderen de juiste uitspraak.
Vanaf groep 5 besteden we ook aandacht aan het geschreven woord.
We gebruiken de methode: Happy House, Happy Street, Happy World. Daarnaast zijn er groepen bronnenboeken waaruit de leerkracht lessen haalt. In de aula is de English Corner met de Engelse beoeken en werkjes van de kinderen.