Peuterspeelzaal 't Rakkertje
Peuterspeelzaal 't Rakkertje
In de school is Peuterspeelzaal ‘t Rakkertje (SKOA) gehuisvest.
De Sterrenwachter en het ‘t Rakkertje werken samen aan voor- en vroegschoolse educatie VVE is een programma voor peuters en kleuters dat de taal– en sociaal emotionele ontwikkeling extra stimuleert. De kleuterleerkrachten organi-seren met de leidsters van de PSZ regelmatig gezamenlijk activiteiten.