Brede school
De Sterrenwachter is een Brede school. Dit betekent dat wij samenwerken met diverse partijen om de ontwikkelingskansen van de kinderen te vergroten. Na schooltijd kunnen de kinderen deelnemen aan verschillende naschoolse activiteiten (sport, dans en cultuur).

Samenwerking met Peuterspeelzaal ‘t Rakkertje 
In de school is Peuterspeelzaal ‘t Rakkertje (SOKA/Spa) gehuisvest.
De Sterrenwachter en het ‘t Rakkertje werken samen aan voor- en vroegschoolse educatie VVE is een programma voor peuters en kleuters dat de taal– en sociaal emotionele ontwikkeling extra stimuleert. De kleuterleerkrachten organi-seren met de leidsters van de PSZ regelmatig gezamenlijk activiteiten.

Inpandige TSO en BSO door Kiddies
Wij werken ook samen met Kinderdagverblijf Kiddies. Er is in de school een inpandige doorgang naar Kiddies. Kiddies verzorgt de Tussenschoolse opvang (TSO) voor de kinderen van De Sterrenwachter. Naast TSO biedt Kiddies ook mogelijkheden voor buitenschoolse opvang (BSO).
De kinderen hoeven het schoolgebouw niet te verlaten wanneer zij naar Kiddies gaan.

Naschoolse activiteiten
Op maandag, dinsdag en donderdag kunnen de kinderen meedoen aan de naschoolse activiteiten. Inschrijven kan via de website www.stadskidsalkmaar.nl    
De naschoolse activiteiten worden aangeboden door Sport X en Artiance.