Hulp van ouders

We kunnen niet zonder

Hulpouders in de school zijn zeer belangrijk. Zij begeleiden kinderen bij activiteiten, die zonder die hulp niet of nauwelijks mogelijk zouden zijn. Het gaat hierbij onder andere om: - het begeleiden van kleine groepjes
- hulp op bijzondere feestdagen;
- hulp bij de jongste groepen;
- het rijden en begeleiden tijdens uitstapjes;
- hulp bij lezen. 

Klassenouder
In iedere groep is een klassenouder actief. Bij activiteiten zoals een feestje, voorstelling, excursie wordt de klassenouder gevraagd mee te helpen bij het organiseren van de activiteit. In sommige groepen zijn twee klassenouders, zodat de activiteiten kunnen worden verdeeld.

Hulp van ouders/verzorgers... Wij zijn er blij mee!