DaVinci in de middenbouw
Da Vinci in de middenbouw.
 
In de groepen 3,4,5 is het thema ‘ Ik en de wereld’. Er worden van allerlei onderwerpen behandeld: het ontstaan van het heelal, de zintuigen, kleding en de vachten van dieren. Pas geleden hebben we het ‘ tijdtouw gelopen’ op het schoolplein. Dit touw is 150 meter lang. Op dit touw kun je zien dat er heel lang niks was op aarde. Pas na een hele tijd lopen wordt het touw blauw, dat is het ontstaan van de aarde. Daarna wordt het touw
groen, het ontstaan van het leven op aarde. Pas de laatste centimeter ( van de 150 meter) is het touw rood. Dat is de tijd dat de mens is ontstaan. Zo kort nog. Voor de kinderen wordt zo een ingewikkeld onderwerp inzichtelijk gemaakt.
_____________________________________________________________________
De kinderen hebben allemaal een eigen tijdlijn gemaakt. Hierin is een tekening gemaakt van de leerling zelf en tekeningen over vroeger, het heden en de toekomst. Dat is toch leuk om al na te denken over de toekomst. Er komen leuke beroepen naar voren wat de kinderen later willen worden!!
______________________________________________________________________