Werken in een ELO
Birdy, een elektronische leeromgeving
Het onderwijs verandert snel en dat roept veel vragen op. Op veel scholen wordt al gewerkt op laptops en tablets en onze leerlingen zijn steeds vaker actief op sociale media. Kinderen leren op een andere manier dan voorheen en scholen zullen hier een antwoord op moeten hebben. Hoe gaan we meer aansluiten bij de leerbehoeften van kinderen? Hoe blijven we leerlingen motiveren en hoe gaan we om sociale media. Hoe leren we kinderen om goed samen te werken en vaardiger te worden in het gebruik van digitale middelen. Goede vragen te stellen, met zoekvragen het internet op te gaan en de informatie op een aantrekkelijke manier te verwerken?
De afgelopen twee jaar hebben verschillende scholen een elektronische leeromgeving, ook wel ELO genoemd,  voor het basisonderwijs uitgeprobeerd. Vanuit Ronduit was obs De Cocon een van deze basisscholen. Tevens zijn zij betrokken bij de doorontwikkeling van deze ELO. De naam hiervan is de VLC Birdy.
Leerlingen leren socialer door, eerst zelf leeropdrachten en leerproducten te maken, hierover met medeleerlingen virtueel in gesprek te gaan (feedback te geven met tips en verbeterpunten) en deze pas daarna aan de leerkracht voor te leggen om te worden bekeken.
Birdy is transparant waardoor de leerkracht inzicht heeft in het leerproces en de leeractiviteiten van zijn/haar leerlingen. Het is een nieuwe uitdagende manier van leren die prima aansluit bij de veranderende leerbehoeften van onze leerlingen.
Leerlingen vinden het werken in de VLC Birdy uitdagend en ze worden gestimuleerd tot meer actief leergedrag. Via de sociaal elektronische leeromgeving leren ze meer op hun eigen niveau en leren zij geleidelijk de regie over hun leren te krijgen.
Ronduit Onderwijs in Alkmaar is de eerste stichting in Nederland die met al haar scholen start met deze sociale online leeromgeving. Binnen Ronduit zullen dit schooljaar alle leerkrachten van groep 7 en 8 worden geschoold in het werken met de ELO. Alle leerlingen van groep 7 en 8 zullen dus dit schooljaar met deze nieuwe aantrekkelijke manier van leren kennis maken. Het leren voor leerlingen van Ronduit wordt uitdagender en interactiever.
In september is de eerste tranche scholen met de nascholing gestart en in januari start de tweede tranche.
Dit innovatietraject is een samenwerking van Ronduit, CSS Breda (ontwikkelaar VLC Birdy en scholing) en WinSys IJmuiden (ICT dienstenleverancier).
Een mooi traject waar ook leerkrachten van verschillende scholen binnen Ronduit van en met elkaar gaan leren.