Kennismakingsochtend in het ICT-lab
Op woensdag 14 november is het nieuwe ICT-doe-lab voor Ronduit in de Sterrenwachter in gebruik genomen.
De eerste gebruikers waren de directeuren en ICT coördinatoren PO die in de ochtend kennis konden maken met programmeren met scratch, werken met Ozobot, Bee-bot, Microbits, Kano en de robot Eddie. 

Het ICT-doe-Lab is de plek waar door ervaringsleren onderzoek wordt gedaan naar de mogelijkheden van informatietechnologie voor het basisonderwijs en het speciaal voortgezet onderwijs. Docenten kunnen hierdoor (gewoon aan de slag gaan) het introduceren van ICT in de eigen school makkelijker oppakken. Vanaf januari 2019 staat daarom het ICT-doe-Lab open voor alle onderwijsteams binnen Ronduit (zowel PO, SO als VSO) om zelf aan de slag te gaan met diverse technieken en ICT hulpmiddelen die het onderwijs ondersteunen.

Leerlingen kunnen vanzelfsprekend ook kennismaken met nieuwe toepassingen. Vanaf schooljaar 2019-2020 zijn alle leerlingen en hun leerkrachten welkom om de mogelijkheden die het IT-doe-Lab biedt te ontdekken. De leerlingen van Obs de Sterrenwachter gaan dit schooljaar al aan de slag in het lab, o.a. met het bouwen van een 3D printer en het leren programmeren in verschillende omgevingen.​